Wywóz gruzu warszawa

  Kontakt

730 673 077

           Email

kontakt@gruzzly.pl

Kontakt

Regulamin świadczenia usługi wywozu gruzu w workach polipropylenowych 

 • Gruzzly.pl dostarcza worki polipropylenowe o ładowności 50 kg.

 • Worki są przeznaczone do składowania gruzu oraz zmieszanych odpadów budowlanych.

 • Worki są dostarczane przez Gruzzly.pl do klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

 • Należność za worki jest pobierana z góry w momencie dostawy worków, według kwoty widniejącej na formularzu zamówienia.

 • W dostarczonych workach nie można umieszczać: materiałów wybuchowych, materiałów radioaktywnych, substancji żrących, eternitu, papy bez poinformowania o tym gruzzzly.pl

 • Worki mogą zostać zapakowane do poziomu:

  Drobny gruz i tynki, wylewki betonowe, piach, itp  do poziomu ½ wysokości worka

  Odpady lekkie, gruz gruby (wielkość cegły), do ⅔ wysokości worka

  w worku może znajdować sią maksymalnie 50 kg odpadów.

 • Pracownicy Gruzzly.pl są uprawnieni do kontroli wagi worków.

 • Worki przeciążone zostaną przepakowane, a powstałe dodatkowe worki, zostaną doliczone do rachunku klienta.

 • Odbiór zapełnionych worków odbywa z poziomu deklarowanego w formularzu zamówienia:

  Z wynoszeniem z mieszkania: poniedziałku do piątku w godzinach 7-18

  worki wyniesione przed budynek w miejsce ogólnodostępne : poniedziałek - sobota w godzinach 7-22

 • Niewykorzystane worki mogą zostać zwrócone, a należność za nie zostanie zwrócona:

  w całości gdy worki zostaną oddane w momencie odbioru zapełnionych worków;

  Jeżeli worki zostaną zwrócone w innym terminie zostanie pobrana kwota manipulacyjna w wysokości 30% wartości kwoty należnej za zwrócone worki.

 • Odbiór worków następuje po uprzednim umówieniu terminu drogą telefoniczną pod numerem 730 673 077

26 marca 2018
wywóz gruzu i odpadów budowlanych

Szybki kontakt

Ekspresowa dostawa i odbiór

Kontakt

Informacja i składanie zamówień

Poniedziałek - piątek w godzinach 7 - 18

soboty 8 - 14

Tel: 730 673 077

 

Zamówienia na worki big bag złożone do godziny 14:00  realizowane są tego samego dnia. 

 

Dostawy realizujemy od poniedziałku do piątku.

 

 

 

MENU