Wywóz gruzu warszawa

  Kontakt

730 673 077

           Email

kontakt@gruzzly.pl

Kontakt

Regulamin świadczenia usługi wywozu gruzu i odpadów budowlanych w workach BIG BAG

 • Worki Big Bag przeznaczone są na gromadzenie gruzu budowlanego oraz zmieszanych odpadów budowlanych i remontowych.
 • Big bag jest dostarczany do klienta przez dostawcę. Opłata za big bag jest pobierana gotówką u dostawcy worka.
 • Dostawy worków big bag są realizowane od pon-pt w godzinach 8-17.
 • Klient dokonując opłaty za big bag akceptuje niniejszy regulamin.
 • Do worków Big Bag nie wolno wrzucać materiałów wybuchowych, radioaktywnych, substancji żrących, gorącego popiołu, eternitu.
 • W worku big bag można umieścić papę po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie. Papa podlega dodatkowej opłacie w wysokości 50% ceny podstawowej.
 • Worek big bag ma ładowność 1,5 tony. Może zostać załadowany maksymalnie do wysokości ścian worka. Jeśli worek big bag zostanie załadowany ponad wysokość ścianek worka, klient może zostać obciążony dodatkowymi kosztami.
 • Po zapełnieniu worek powinien znajdować się w miejscu umożliwiającym podjazd samochodem ciężarowym z dźwigiem HDS (nie dalej niż 3 metry od ulicy).
 • Big bag nie może znajdować się na terenie zamkniętym i/lub o ograniczonym dostępie, może spowodować wydłużenie czasu odbioru big baga.
 • Nie wolno ustawiać worka Big-Bag: pod zadaszeniami, niskimi liniami wysokiego napięcia oraz drzewami.
 • W wypadku gdy big bag zostanie umiejscowiony w miejscu niedostępnym dla dźwigu HDS lub będzie przeciążony, big bag nie zostanie odebrany lub zostanie przepakowany ręcznie na koszt klienta Dopłata wyniesie 100% ceny usługi podstawowej.
 • Odbiór worka big bag następuje po uprzednim zgłoszeniu go drogą telefoniczną lub sms pod numerem 730 673 077 lub poprzez stronę www.gruzzly.pl
 • Worki są odbierane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-22:00.
 • Odbiór worka big bag następuje:
  1. W terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia na terenie m. st. Warszawy
  2. W terminie do 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia po za granicami m.st. Warszawa.
  3.  Gruzzly.pl Zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu odbioru worka big bag w sytuacjach losowych i niezależnych od operatora.
 • Firma Gruzzly.pl odbiera tylko odpady znajdujące się wewnątrz worka big bag.
26 marca 2018
wywóz gruzu i odpadów budowlanych

Szybki kontakt

Ekspresowa dostawa i odbiór

Kontakt

Informacja i składanie zamówień

Poniedziałek - piątek w godzinach 7 - 18

soboty 8 - 14

Tel: 730 673 077

 

Zamówienia na worki big bag złożone do godziny 14:00  realizowane są tego samego dnia. 

 

Dostawy realizujemy od poniedziałku do piątku.

 

 

 

MENU